Samenwerken

Vanaf de start van Zorgboerderij Rimpeling vzw, staat samenwerken centraal.

Katja en Greet hebben dezelfde visie op zorg voor mensen met een kwetsbaarheid en vinden het belangrijk om elkaar voortdurend te bestuiven. Deze kruisbestuiving wensen we in onze woon/werkrelatie, maar ook in de relatie met mensen die we op ons pad tegenkomen: families, organisaties, zelfstandige ondernemers en professionele hulpverleners.

Het maakt ons blij als we merken dat ons project uit deint. Hoe vaak zeggen we niet tegen elkaar: ”Ons project groeit als het ware vanzelf”. Gelukkig dat we zo open-minded zijn en dat we openstaan voor anderen. Daardoor komen we met veel boeiende mensen in contact en ontstaan er mooie samenwerkingsverbanden.”

In Groot-Holsbeek, waar de pluk- en beleeftuin gelegen is, hebben we het afgelopen jaar allerlei contacten gehad met het gemeentebestuur, met diensten van zorg aan huis. In Baal gaan we dezelfde toer op. Ons project werd voorgesteld zodat de betreffende diensten kunnen doorverwijzen indien mogelijk.

Het Dienstencentrum kwam op bezoek in de pluk- en beleeftuin in Nieuwrode met een groepje van hun doelpubliek.

We maakten kennis met Steunpunt Groene Zorg en lieten ons erkennen als groene zorginitiatief waardoor mogelijke zorgvragers naar ons kunnen doorverwezen worden.

Via de ‘Bloemenplukkers’ komen we in contact met hun eigen netwerk waardoor weer nieuwe verbanden ontstaan. De opleiding Bio-ingenieurswetenschappen van de KULeuven geeft tweedejaarsstudenten de kans een BIG-project te doen in samenwerking met de zorgboerderij in Baal.

Sinds enkele maanden hebben we een standje op de Biomarkt van Werchter. Hierdoor komen we in contact met een geïnteresseerd publiek uit de regio.

Kortom alle contacten helpen mee om onze naam ‘Rimpeling’ te illustreren. Het uitdeinen van golven rondom ons door het uitwerpen van vele keitjes. We willen niet liever dat het gedachtengoed van zorg op maat voor kwetsbare personen verspreid wordt. We willen aantonen dat zorg anders kan: buitengewoon gewoon, abnormaal normaal en binnenste buiten.

close

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x